GENERALNE INFORMACIJE:

Sensa Nekretnine d.o.o.

Ljubljanska avenija 2B

10 000 Zagreb

 

UPRAVLJANJE CENTROM:

KVADRATI UPRAVLJANJE d.o.o.
OIB 12203294486
Adresa: Heinzelova 33, Zagreb
Mario Jagarić | Voditelj centra
info@zcentar.hr
telefon : 01/3028908

 

POREZNE INFORMACIJE:

MB 4721292, MBS 081096639, OIB 13377890734, Temeljni kapital 30.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Poslovni račun: HR4923400091110865172

 

ČLANOVI ODBORA:

Predsjednik Uprave: Branimir Vuletić, Članovi Uprave: Domagoj Kamenski, Blaž Pavičić, Direktor: Željko Lukač